Om Rooseums Historia

Rooseum är ett namn som många känner till och många har även varit där och tittat på alla intressanta konstverk som har kunnat beskådas där genom åren. Rooseum är alltså ett konstmuseum som finns i Malmö, närmare bestämt i den byggnad där Malmö tidigare hade sitt elektricitetsverk.

Byggnaden som byggdes om till Rooseum

Byggnaden ritades av John Smedberg och byggdes år 1900 för att många år senare byggas om till Rooseum när Malmö Energi AB hade flyttat vidare till andra lokaler.

På den plats där Rooseum finns fanns från början ett gasverk. Det byggdes 1854 men 44 år senare lades det ner efter att ett nytt gasverk hade byggts på ett annat ställe och något år senare kom alltså elektricitetsverket till.

Arkitekten Johan Smedberg

John Smedberg som ritade Rooseum som byggnaden såg ut från början var en välbekant och skicklig arkitekt som även ritat många andra byggnader som till exempel Gästgivaregården i Sjöbo, Malmö Synagoga, Betelkyrkan i Malmö, Johannesskolan i Malmö och S:t Petri läroverk, även detta i Malmö.

Kunskaper från konstakademin och utlandet

Smedberg hade inhämtat stora kunskaper genom studier både vid konstakademien och vid skolor utomlands, bland annat i Paris. Han var även yrkesverksam som lärare inom arkitektur och fick på det sättet stort inflytande över dåtidens arkitektur även utöver sina egna verk.

Mer om Arkitekten bakom Rooseum - Johan Smedberg

Som man kan se av exemplen ovan så fanns flera skolor med bland de byggnader som Smedberg ritade och förutom att göra många ritningsjobb åt kommunen så satt han faktiskt också i stadsfullmäktige under en period. John Smedberg hann göra mycket före sin död år 1913 och Rooseum är alltså ett av hans verk som man än idag kan se när man besöker Malmö.

© 2009 Rooseum.se